Adaptacje projektów typowych

Jeżeli Inwestorowi zależy, żeby w szybkim czasie otrzymać dokumentację domu i jak najszybciej rozpocząć budowę, to jest jedno rozwiązanie: projekt typowy. W dzisiejszych czasach w internecie takich projektów jest pod dostatkiem a i wybór trudniejszy. Trzeba się naszukać żeby wybrać ten jeden jedyny. Bardzo często klienci myślą, że jak już mają taką dokumentację, to lada dzień mogą zaczynać budowę. Jednak jest to błędne myślenie.

Projekt typowy to podstawa do dalszych czynności, które musi wykonać uprawniony projektant a zazwyczaj kilku, każdy z innej branży, ponieważ należy wykonać adaptację projektu pod konkretny teren i konkretną decyzję o warunkach zabudowy lub plan zagospodarowania przestrzennego oraz do stref obciążeń konstrukcyjnych.

  • Konieczna jest mapa do celów projektowych opracowana przez uprawnionego geodetę, na której należy wykonać zagospodarowanie terenu w takim samym zakresie, jak dla projektu indywidualnego. Należy wystąpić o warunki techniczne podłączenia do sieci a także o warunki techniczne na wykonie zjazdu na posesję z drogi publicznej, jeżeli takiego wjazdu nie ma.
  • Mając parametry budynku należy sprawdzić, czy przyniesiony przez Inwestora projekt spełnia wszystkie wymogi, jaki są określone w decyzji o warunkach zabudowy lub w wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczególnie ważne są takie parametry, jak wskaźnik intensywności zabudowy ( nie może wyć przekroczony, jeżeli decyzja na to nie zezwala), powierzchnia biologicznie czynna itp. Decyzja lub plan szczegółowo określają różnego rodzaju warunki, które trzeba spełnić projektując dom a w przypadku zakupu projektu typowego, należy sprawdzić, czy wybrany budynek nadaje się do realizacji na danej działce.
  • Jeżeli Inwestor chce dokonać pewnych zmian, to należy to zrobić we wszystkich czterech egzemplarzach we wszystkich branżach. Na dokonanie zmian w projekcie konieczna jest zgoda autora, która zazwyczaj dołączona jest przy zakupie dokumentacji, jeżeli takiej zgodny nie ma , trzeba wystąpić z prośbą do sprzedawcy projektu o wydanie zgodny na wprowadzenie zmian.

Tak przygotowaną dokumentację możemy składać z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do odpowiedniego organu wydającego takie pozwolenia.

Wskazówką dla Inwestora jest, aby zanim kupi projekt typowy, uzyskał warunki zabudowy lub wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z nimi dopasował projekt do działki oraz swoich wymagań, a najlepiej aby taki projekt pomógł wybrać projektant, który będzie robił adaptację.