Inżynier budownictwa

Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość” Michał Anioł

Inżynier budownictwa to kierownik budowy, postać, od której zależy cały proces powstawania budowli. Inżynier weryfikuje postępy budowy, wykonuje szczegółową dokumentację budowy. Współpracuje przy powstawaniu szczegółowych projektów. To człowiek, który zarządza zespołem, myśli strategicznie, pracuje z powodzeniem pod presją czasu, a do tego jest doskonałym dyplomatą.

Inżynier budownictwa to nie to samo co architekt. Przedstawiciele tych dwóch zawodów współpracują ze sobą na różnych polach aktywności. Inżynier budownictwa ponosi szczególną odpowiedzialność za swoje działania, gdyż to od niego zależy bezpieczeństwo konstrukcji, której funkcjonalność i optymalność opracowuje architekt. Konstrukcja ma te założenia uczynić trwałymi i bezpiecznymi. Inżynier budownictwa to osoba, która powinna być niezależna i obiektywna, nieskrępowana wymaganiami Inwestora, chociaż te wymagania są brane pod uwagę na etapie projektowania Inwestycji.

Inżynier budownictwa w Zarzycki Konstrukcje odpowiada za:

  • przygotowanie szczegółowej dokumentacji obiektów budowlanych,zawierającej wyliczenia, kalkulacje, szkice poglądowe, wykaz materiałów i sposób budowy
  • opracowanie technologii budowy
  • kontrolę procesu powstawania inwestycji
  • weryfikację procesu inwestycji z założeniami dotyczącymi kosztów, materiałów, technologii, harmonogramu robót
  • kontrolę konstrukcji budynków
  • projekty dotyczące konstrukcji budynków przeznaczonych do modernizacji, rozbudowy lub adaptacji
  • nadzorowanie postępów prac na placu budowy, ocena i nadzór nad wykonawcami i podwykonawcami