Inspektor nadzoru budowlanego

Świat nie jest bezpiecznym miejscem” Jandy Nelson

Inspektor nadzoru budowlanego ma wpływ na to, by uczynić go bezpieczniejszym. Ma wpływ na prace budowlane w ramach danego projektu budowlanego, kontrolując je i weryfikując na każdym etapie realizacji. Do niego należy kontrola nad zasadami przyjętymi podczas prowadzenia prac budowlanych, przestrzeganie prawa budowlanego podczas realizowania inwestycji. Kontroluje terminy, wykonawców, harmonogramy i kosztorysy tak, odciążając od tych obowiązków Inwestora.

Inspektor nadzoru budowlanego kontroluje i weryfikuje prowadzone na budowie prace pod kątem ich zgodności z założeniami projektu, harmonogramu i kosztów. Dla Inwestora inspektor nadzoru budowlanego to „prawa” ręka, o ogromnej wiedzy, doświadczeniu zawodowym i uprawnieniach budowlanych, które pozwalają mu wykonywać swój zawód. Powinien być zatrudniany zawsze, gdy inwestycją są skomplikowane budynki, wysokie bloki, biurowce, czy zakłady przemysłowe.

Inspektor nadzoru budowlanego w Zarzycki Konstrukcje przejmuje obowiązki Inwestora w zakresie kontroli postępu robót:

  • Kontrola postępu robót na budowie pod kątem godności z obowiązującymi normami
  • kontrola właściwego, zgodnego z projektem, założeniami budżetu doboru materiałów i jakości wykonanych robót
  • negocjacje z ramienia Inwestora w kwestii kosztorysów i umów z wykonawcami
  • rozliczanie zaplanowanych i wykonanych etapów prac
  • rozliczanie zadań inwestycyjnych
  • uczestnictwo w odbiorach końcowych obiektu
  • kontrola nad kierownikiem budowy i wykonawcą
  • prawo do dokonywania wpisów w dzienniku budowy
  • prawo do żądania dokonania poprawek
  • doradztwo i opieka nad interesami Inwestora od rozpoczęcia inwestycji do jej zakończenia

Ustanowienie inspektora nadzoru budowlanego dla Inwestora oznacza ustanowienie specjalisty,zabezpieczającego jego interesy przed nadużyciami ze strony wykonawców i dostawców, wyeliminowanie błędów i pomyłek na budowie, gwarancję, że inwestycja zostanie wykonana rzetelnie, zgodnie ze sztuką budowlaną i zgodnie z obowiązującym prawem.