Opracowanie dokumentacji technicznej

Opracowanie dokumentacji technicznej w Zarzycki Konstrukcje to zebranie dokumentów zawierających wszystkie niezbędne dane techniczne, wymagane do rozpoczęcia inwestycji budowlanej. Dokumentacja techniczna posiada dwie części:

 1. założenia techniczno – ekonomiczne – zawierające ogólną koncepcję rozwiązania bez szczegółów
 2. projekt techniczny – tutaj uściśla się szczegóły, rysuje otwory okienne, drzwiowe, podaje się wymiary i obliczenia

Opracowanie dokumentacji technicznej powinno zawierać opis techniczny danej budowli, obliczenia statystyczne, wytrzymałości owe, rozwiązania konstrukcyjne dla poszczególnych elementów, a także rysunki oraz rzuty orientacyjne i szkice sytuacyjne. W skład dokumentacji powinny wchodzić:

 • karta tytułowa
 • opis techniczny
 • obliczenia
 • plan orientacyjny
 • plan sytuacyjny
 • rysunki
 • kosztorys
 • zestawienie materiałów

Dokumentacja techniczna opracowana przez Zarycki Konstrukcje zawiera:

 • obliczenia i projekty na podstawie których wykonuje się budynek, obiekt lub instalację
 • kosztorys

Dokumentacja techniczna powinna przedstawiać obiekt budowlany, który ma powstać, lub który ma ulec zmianom po wykonaniu robót budowlanych.