Konstruktor

Każda ziemska istota, cokolwiek by nie czyniła – rzekł – odgrywa zawsze główną rolę w dziejach świata. Oczywiście nic o tym nie wiedząc.” Paulo Coelho

Konstruktor natomiast doskonale wie, jak bardzo znacząca jest jego rola w momencie projektowania i powstawania inwestycji. To zawód interdyscyplinarny, konstruktor jest i inżynierem, i kierownikiem budowy, i urbanistą, i architektem. Wykonuje dokumentację techniczną inwestycji, prace koncepcyjne. Kontaktuje się z Inwestorem, opracowując projekty obiektów nowych, obiektów przebudowy, modernizacji, adaptacji. Czuwa również nad realizacją projektów.

Konstruktorzy projektują układy konstrukcyjne, przeliczając i sprawdzając koncepcję architekta, uzupełniając ją ewentualnie o takie elementy, które zwiększą bezpieczeństwo i stabilność projektowanego obiektu. Rolą konstruktora jest wspomaganie architekta w realizacji pomysłu. Konstruktor zobowiązany jest do zapewnienia Inwestorowi rozwiązań bezpiecznych, jak najprostszych w wykonaniu oraz opartych na dopuszczalnych przez Inwestora ramach finansowo – ekonomicznych.

Konstruktorzy w Zarzycki Konstrukcje przygotują dla Państwa:

  • dokumentację o pozwolenie na budowę
  • dokumentację projektu wykonawczego
  • projekt konstrukcyjny – obliczenia konstrukcyjne, czyli kalkulacje, szkice i rysunki poglądowe
  • dokumentację techniczną nowopowstających, projektowanych obiektów
  • dokumentację techniczną modernizacji, przebudowy czy adaptacji obiektu
  • dokumentację pod zmiany konstrukcyjne istniejącego obiektu, to jest zmiana układu ścian, wybicie otworu w ścianie, dobudowanie nowej części obiektu, ingerencja w wielkość otworów okiennych i drzwiowych, zmiany dachu itp.
  • zweryfikują realizację inwestycji w zestawieniu z realnymi kosztami, harmonogramem robót budowlanych oraz materiałami użytymi podczas realizacji