Zespół firmy

Zespół firmy Zarzycki Konstrukcje Budowlane składa się z inżynierów Budownictwa i architektów posiadających duże doświadczenie i ogromną wiedzę techniczną. Inżynierowie posiadają nawet kilkudziesięcioletnie doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia techniczne. Na każdym etapie projektowania oraz wykonawstwie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu profesjonalne doradztwo.

Na każdym etapie inwestycji do dyspozycji naszych klientów są:

  • architekci i konstruktorzy, którzy wspólnie opracują każdy szczegół budynku od fundamentów aż po dach.
  • specjaliści branżowi – inżynier instalacji sanitarnych oraz elektrycznych

Na etapie wykonawstwa gwarantujemy rzetelne prowadzenie budowy przez zespół składający się z kierownika budowy, projektantów a jeżeli inwestycja wymaga inspektora nadzoru, to osoba posiadająca wymagane uprawnienia do sprawowania tego rodzaju funkcji również jest do Państwa dyspozycji.

Nasi projektanci są gotowi zaprojektować każdy budynek, jaki tylko Państwo sobie zamarzą. W naszym biurze jak i w wykonawstwie nie ma barier ani ograniczeń, każdy pomysł, każde życzenie jest realizowane w 100%.

Nasi specjaliści:

Architekt zajmuje się wprowadzeniem koncepcji w życie. Od wstępnego projektu, przez cały czas trwania inwestycji po odbiór obiektu.

Konstruktor odpowiada za wszystkie obliczenia. Dzięki konstruktorom koncepcje można bezpiecznie wcielać w życie

Inżynier budownictwa – bez niego nie będzie ani konstrukcji, ani budowy, ani przebudowy. Odpowiada i za postępy prac na obiekcie, i za prawidłową dokumentację

Projektant to najważniejszy człowiek w biurze. Koncepcje, plany, schematy, wyliczenia i nadzór nad innymi członkami zespołu i wykonawcami – to ich zadania

Inspektor nadzoru inwestycyjnego – prawa ręka Inwestora. Zawsze chroni jego interesy na budowie

Inspektor nadzoru budowlanego – sprawdzi na obiekcie wszystko, od najniższej faktury, po najciemniejszy kąt. Wszystko po to, aby obiekt był bezpieczny i postawiony zgodnie z literą prawa

Kierownik Budowy – najważniejsza osoba na placu budowy, od początku do końca. Pilnuje pracowników, wykorzystanych materiałów i surowców, kosztorysów i harmonogramów, uzupełnia na bieżąco dokumentację budowy

Inspektor budowlany – kontrola prac budowlanych na każdym etapie realizacji projektu. Czujny, uważny, dokładny i precyzyjny. Jego uwadze nic nie umknie