Projektant

Stworzyłem wszechświat, ale nie wiń mnie za to. Bolał mnie brzuch.” Stephen King

Projektant, tworzący dokumentację techniczną obiektów budowlanych nie ma tak banalnego wytłumaczenia. Jest odpowiedzialny za powstawanie planów, schematów, wykazów technicznych, które określają cechy i budowę konstrukcji. Tutaj nie ma miejsca na błędy i pomyłki w obliczeniach. Analiza danych technicznych skutkuje wyeliminowaniem wszelkich usterek, błędów, ubytków funkcjonalności, potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników.

Projektanci

Projektanci w Zarzycki Konstrukcje zajmują się sprawdzaniem projektów architektoniczno – budowlanych, prowadzą również nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Dobry projektant to artysta, który zajmuje się teorią kształtowania przestrzeni,nawiązując do sztuk pięknych, projektując formy. Równocześnie zajmuje się technicznym planowaniem budynków, zarządzaniem budową oraz planowaniem terminów i kosztów. To wszechstronne umysły, dogłębna i rozległa wiedza oraz umiejętności, które służą Inwestorowi. Dzięki projektantom Inwestor otrzymuje obiekt, który dokładnie spełnia jego wymagania i potrzeby.

Co można zlecić projektantom?

  • Stworzenie koncepcji architektonicznej, gdzie wykonuje się oględziny miejsca lub obiektu przeznaczonego do przebudowy, mające na celu stworzenie wstępnego projektu możliwości adaptacji działki, przebudowy lub modernizacji. Zestawia się tu główne informacje techniczne, wizualizuje budynek, wykonuje pierwsze rzuty i przekroje. Koncepcja architektoniczna obejmuje również określenie budżetu, programu prac oraz czas ich zakończenia, czyli harmonogram robót.
  • Przygotowanie dokumentacji dla Adaptacji Projektu Typowego
  • Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę
  • Przygotowanie projektu wykonawczego wraz z doborem specjalistów, zajmujących procesem budowy na poszczególnych etapach.
  • Koordynacja działań i zakresów odpowiedzialności poszczególnych specjalistów na wszystkich etapach budowy
  • Przygotowanie specyfikacji oraz szkiców technicznych
  • Weryfikacja zgodności zaproponowanych rozwiązań z prawem budowlanym
  • Nadzór nad postępem prac budowlanych
  • Ocena zgodności postępu prac budowlanych z projektem
  • Zatwierdzanie postępu prac budowlanych