Inspektor nadzoru inwestycyjnego

Nigdy innym nie każ robić, co sam możesz i powinieneś zrobić” Thomas Jefferson

Inspektor nadzoru inwestycyjnego weryfikuje zgodności realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami. Sprawdza dobór materiałów i jakość wykonanych robót. To osoba, która w imieniu Inwestora bierze udział w negocjacjach dotyczących wykonania kosztorysów, nadzorowaniu realizacji budowy, rozliczaniu zaplanowanych i wykonanych etapów prac, rozliczaniu zadań inwestycyjnych. Inspektor nadzoru budowlanego prowadzi w imieniu Inwestora korespondencję z wykonawcami, dotyczącą spraw technicznych. Uczestniczy w odbiorach końcowych. Może wskazać elementy, które wymagają poprawy, może również wstrzymać budowę, w przypadku, gdy prowadzone prace stanowią zagrożenie.

Inspektor nadzoru inwestycyjnego w Zarzycki Konstrukcje to pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego. Sprawuje niezależną i obiektywną kontrolę nad przebiegiem inwestycji, podlegając tylko Inwestorowi i działając tylko w jego imieniu. Posiada:

 • Odpowiednie dla swojej funkcji uprawnienia budowlane
 • Ogromną wiedzę techniczną
 • Długą i bogatą praktykę zawodową

Inspektor nadzoru inwestycyjnego reprezentuje ZAWSZE interesy swojego klienta, czyli Inwestora. Do jego obowiązków należy dopilnowanie, by prace związane z budową wykonane były rzetelnie i zgodnie z prawem oraz zasadami sztuki i wiedzy technicznej. Do jego obowiązków należy:

Dla Inwestora ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie to:

 • zabezpieczenie własnych interesów związanych z budową
 • inspektor ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje
 • bieżące doradztwo podczas budowy
 • kontrola kosztów budowy – ochrona interesów Inwestora przed nadużyciami i naciąganiem ze strony wykonawców inwestycji
 • kontrola zastosowanych materiałów budowlanych
 • kontrola nad kierownikiem budowy
 • prawo do dokonywania wpisów w dzienniku budowy
 • prawo do żądania poprawek o kierownika budowy

Inwestor dzięki inspektorowi uniknie błędów na budowie, dodatkowych kosztów, nerwów związanych z nierzetelnymi fachowcami.