Architekt

Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki” Leonardo da Vinci

Sztuką jest projekt budynku, przelanie pomysłu na papier, a potem nadzorowanie ich realizacji. Architekt to niemal artysta, o ogromnej wyobraźni przestrzennej. Nie bez znaczenia są w tym zawodzie umiejętności plastyczne, znajomość rysunku technicznego oraz znajomość branży budowlanej, a także ogólnych trendów. Od jego wiedzy i umiejętności zależy, czy konstrukcja budynku będzie cieszyła oko przyszłych pokoleń.

Na czym polegają obowiązki architekta w firmie? Wielu ludzi myli to, co należy do architektów z tym, za co odpowiadają inni specjaliści. Tymczasem architekt jest twórcą, inspiratorem nowych koncepcji i pomysłów. Urealnia je i wprowadza w życie.

Architekci w Zarzycki Konstrukcje przyjmują zlecenia dotyczące:

  • Zaplanowania koncepcji architektonicznej, gdzie przeprowadza się analizę stanu istniejącego, uwzględniając kontekst architektoniczny, urbanistyczny, historyczny. Uwzględnia się przy tym potrzeby i upodobania klienta, uwarunkowanie planistyczne i techniczne. Pod uwagę przy przygotowywaniu koncepcji bierze się też pod uwagę budżet Inwestora, ramy czasowe inwestycji. Na końcu uwzględnia się wizję architektoniczną.
  • Kompletowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.
  • Przygotowania projektu wykonawczego przy współpracy konstruktora, inżyniera instalacji sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji, gazowej, elektrycznej itp. W tym przypadku architekt koordynuje prace projektowe, weryfikując zgodność zastosowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami.
  • Nadzór robót budowlanych – weryfikacja ich zgodności z projektem, zatwierdzanie, uzupełnianie informacji.
  • Przygotowania dokumentacji projektowej
  • Przygotowania koncepcji wnętrz
  • Zarządzania kontraktem – koordynacja i kontrola działań oraz obowiązków zespołu projektowego, wykonawców, konsultantów, inwestora, urzędów,etc.

To, co chcielibyście Państwo zlecić zespołowi architektów zależy od skali projektu, jego charakteru czy warunków wynegocjowanej umowy. Do obowiązków architekta należy poinformowanie Inwestora oraz wykonawców o obowiązkach wynikających z przepisów BHP.