KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ HAL MAGAZYNOWYCH

Przeglądy okresowe budynków: zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek dokonywać kontroli stanu technicznego za pośrednictwem wykwalifikowanych do tego osób. Dana osoba powinna mieć uprawnienia budowlane aby precyzyjnie dokonać kontroli. Właściwe utrzymanie obiektu budowlanego zależne jest od bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego.

Obiekty budowlane powinny być kontrolowane (w zależności od przeznaczenia i wielkości) co pół roku/rok/ 5 lat.

Zgodnie z art. 61 Prawa Budowlanego, realizujemy kontrole okresowe budynków.

Podczas kontroli ocenie podlega np. :

  • Wpływ czynników atmosferycznych (wpływy atmosferyczne i niszczące) na stan konstrukcji oraz instalacji narażonych na szkodliwe wpływy,
  • Stan drabin, włazów, barierek, dachu budynku, balkonów, gzymsów, elementów przymocowanych do ścian, dachów i innych elementów budowli i budynku, urządzeń zamocowanych, elementów odwodnienia budynku.
  • Stan elewacji, dachu, kominów, ściany budynku, konstrukcji budynku, wentylatorów, świetlików czy klap oddymiających.
  • Stan konstrukcji drewnianych, stalowych, żelbetowych oraz ich połączenia, nadmiarowe ugięcia, zaleganie śniegu, lodu i deszczu podczas ulew.
  • Stan techniczny urządzeń odpowiedzialnych za ochronę środowiska, bezpieczeństwo użytkowania i bezpieczeństwo pożarowe (sprawdzenie stanu sprawności technicznej). Sprawdzenie urządzeń zgodnie z jego przeznaczeniem.
  • Stan drzwi zewnętrznych, doków przeładunkowych, daszków czy murów oporowych przed obiektami.
  • Stan ścian wewnętrznych, klatek schodowych, sufitów, podłóg, ścian działowych (zazwyczaj podczas kontroli 5 letniej).
  • I wiele innych ocen – w zależności od przeznaczenia obiektu.

Warto podkreślić, że kontrole stanu technicznego powinny być prowadzone systematycznie. Do kontroli wlicza się także: badanie instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowych, przewodów kominowych.

 

kontrole budynków

 

Przy monitorowaniu estetyki obiektu budowlanego, zwraca się szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

Organ nadzoru budowlanego powinien być poinformowany o wszelkich usterkach zagrażających bezpieczeństwu. Osoby posiadające uprawnienia budowlane mogą zgłosić uwagi z przeprowadzonej kontroli, w tym: uszkodzenie obiektu budowlanego, wpływu negatywnych czynników występujących podczas użytkowania, uszkodzonych elementów budynku czy elementów ścian zewnętrznych, które mogą zostać zauważone podczas kontroli obiektu budowlanego.

W przeciągu kilku ostatnich lat kontrolowaliśmy większe obiekty przemysłowe – powyżej 1000m2 jak i budynki mieszkalne i biurowe, hale stalowe i żelbetowe oraz obiekty użyteczności publicznej (szkoły, hale sportowe, baseny i zjeżdżalnie w Aquaparkach, inne).

Warto pamiętać, że właściciel obiektu, który nie dokonuje okresowych przeglądów, popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny do 5 000zł – nakładany przez nadzór budowlany, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Odpowiedzialność osób uprawnionych do kontrolowania stanu technicznego budynków i budowli jest bardzo duża. Każdy w zakresie swojej specjalności i posiadanych uprawnień budowlanych powinien wykonać swoją pracę bardzo rzetelnie by uniknąć odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.