Nadzór budowlany

Nadzór budowlany to ogromna odpowiedzialność i dbałość o bezpieczeństwo użytkowników. Nadzorowi podlegają wszelkie szczegóły dotyczące budowy, od zgodności z planów z realizacją, po ramy czasowe, kosztorysy, kolejne fazy budowy. Nadzór nad inwestycją zaczyna się w fazie projektowej, przez kompletowanie dokumentów inwestycji, poprzez projekty i konstrukcje, prace budowlane i wykończeniowe po odbiór budynku.

Nadzór budowlany Zarzycki Konstrukcje obejmuje:

  • kontrolę nad przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów
  • kontrolę zgodności zagospodarowania terenu z istniejącymi planami
  • kontrolę zgodności zagospodarowania terenu z wymogami ochrony środowiska
  • kontrolę warunków bezpieczeństwa ludzi oraz mienia w procesach budowanych
  • kontrolę nad zgodnością rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej