Inspektor budowlany

Widzimy ten sam świat, a jednak postrzegamy go zupełnie inaczej.” Cassandra Clare

Bardzo odpowiedzialna osoba. Inspektor budowlany kontroluje prace budowlane w ramach danego projektu na każdym etapie jego realizacji. Inspektor musi posiadać uprawnienia w co najmniej jednej dziedzinie: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, organizacji budowy lub instalacyjnej. Zajmuje się kontrolą i nadzorem z uprawnienia i na rzecz inwestora projektu. Weryfikuje stan faktyczny prac budowlanych, konfrontując go z założeniami projektowymi, z obowiązującymi przepisami oraz standardami jakości.

Inspektor budowlany w Zarzycki Konstrukcje działa zawsze na rzecz Inwestora. Dopilnowuje i zabezpiecza jego interesy na placu budowy i w miejscu powstającej inwestycji. Pracuje na obiekcie, nad którym sprawuje nadzór, pilnując etapów prac i czynników z nimi związanych, od jakości wykorzystywanych materiałów i surowców, przez organizację pracy po zgodność efektów końcowych z założonym planem kończąc.

Inspektor budowlany i jego obowiązki:

  • kontrola prac budowlanych w ramach danego projektu na każdym etapie realizacji
  • czynności kontrolne i nadzorcze nad przebiegiem inwestycji z uprawnienia Inwestora oraz na jego rzecz
  • weryfikacja stanu faktycznego prac budowlanych z założeniami projektowymi i harmonogramem robót
  • weryfikacja robót budowlanych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami jakości

Zatrudnienie inspektora budowlanego jest obowiązkowe wówczas, gdy obiektem inwestycji są duże i skomplikowane budynki, na czas budowy bloków, biurowców, obiektów przemysłowych, handlowych czy magazynowych.