Każde, nawet najmniejsze, przedsięwzięcie budowlane wymaga realizacji zgodnej z prawem budowlanym i wszelkiego typu wymogami formalnymi. Jednocześnie bazą powinna być wiedza merytoryczna. Inwestorzy, którzy nie czują się w pełni kompetentni i nie mają doświadczenia w tym zakresie mogą skorzystać z doradztwa budowlanego. Przyjrzyjmy się zatem, w jakich sytuacjach warto skorzystać z pomocy fachowca.

Doradztwo budowlane, czyli profesjonalne wsparcie merytoryczne

Plac budowy nigdy nie powinien być miejscem na eksperymenty. Nie ma znaczenia specyfika stawianego obiektu, ponieważ dotyczy to zarówno niewielkich inwestycji związanych z budownictwem jednorodzinnym, jak i naprawdę poważnych projektów budowlanych. Punkt wyjścia to profesjonalne podejście do tematu, ale do tego potrzeba fachowej wiedzy i doświadczenia. Bez tego nie ma żadnych szans na prawidłową realizację procesu budowy. Trzeba sobie uświadomić, że to kwestia dość skomplikowanych zazwyczaj przepisów, które też nieustannie się zmieniają. Jeżeli inwestor nie zna ich dokładnie, to po prostu nie będzie w stanie przeprowadzić budowy zgodnie z normami technicznymi, z wymogami formalnymi, a także z odpowiednią dbałością o sporządzenie stosownej dokumentacji. Niestety, ale nieznajomość prawa nie stanowi dobrego wytłumaczenia. Dlatego każdy inwestor, który nie czuje się na siłach, aby sprostać wymaganiom związanym z rzetelnie wykonanym procesem budowlanym, powinien zainteresować się propozycją doradztwa budowlanego.

inżynier i architekt na budowie

Zatrudnienie doradcy budowlanego okazuje się strzałem w dziesiątkę w każdym procesie budowy i często pomaga uniknąć wielu problemów. Rzadko który inwestor jest biegły w aspektach prawnych, finansowych, konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych, materiałowych i jeszcze stricte przetwórczych. A jednak zasady rozwiązywania problemów inwestycyjnych są identyczne bez względu na to, czy wydaje się 100 tys. zł czy kilka milionów.

Szeroki zakres doradztwa budowlanego dla inwestora

Korzyści wynikające z pomocy doradcy zewnętrznego w procesie budowlanym są liczne. Usługa doradztwa budowlanego obejmuje natomiast bardzo szerokie kwestie i to praktycznie na każdym etapie budowy. Można z niej skorzystać już w momencie analizy dokumentacji projektowej i wszelkiego typu uwarunkowań powiązanych z konkretną działką budowlaną. Dzięki temu inwestor zyskuje wiedzę o możliwych trudnościach, jakie mogą się pojawić podczas budowy, co dotyczy również ewentualnych dodatkowych nakładów finansowych. W ten sposób na pewno łatwiej przygotować się na wszelkie okoliczności. Doradca budowlany jest w stanie odradzić zastosowanie pewnych działań zarówno przez samego inwestora, jak i przez architekta czy ekipę budowlaną. Wspiera zatem inwestora na drodze negocjacji, mediacji czy arbitrażu.

Bardzo ważne, aby dokładnie zaplanować poszczególne etapy prac i już w tym aspekcie większość inwestorów miewa problemy. Wynikają one nie tylko z niedostatecznej wiedzy, ale także z braku czasu. Projektowanie dokładnego przebiegu wykonywanych robót musi też uwzględniać konkretną lokalizację budowy i jej przeznaczenie. To również kwestia oczekiwanych rezultatów, a nawet określonych możliwości inwestora. W każdym razie, im wcześniej skorzysta się z usługi doradztwa budowlanego, tym lepiej. Faza budowy domu to już jednak za późno, aby podjąć jakieś kroki zabezpieczające.

Znalezienie i zakup odpowiedniej działki

Pomoc doradcy budowlanego na tym etapie jest wyjątkowo ważna. Wybór odpowiedniego gruntu pod budowę domu nie ogranicza się przecież do sprawdzenia jej wymiaru i kształtu. Kluczowe są przecież kwestie związane z warunkami zagospodarowania przestrzennego oraz dostępnością mediów. Dlatego konieczna się okazuje dokładna weryfikacja wszystkich dokumentów dotyczących danego terenu. Jeżeli jest on objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to trzeba pamiętać o sprawdzeniu wytycznych z tego planu pod kątem budowy. W przypadku braku MPZP pozostaje złożenie wniosku o warunki zabudowy do stosownego organu.

Zakup działki powinien też zostać poprzedzony upewnieniem się w kwestii jej statusu prawnego. Można to uczynić w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca, na którym grunt się znajduje. Wcześniej w wydziale geodezji miejscowego starostwa należy uzyskać informację dotyczącą numeru tej parceli w księdze wieczystej.

Kolejny krok to zawarcie umowy przedwstępnej, jeżeli trzeba poczekać na zatwierdzenie warunków zabudowy bądź potwierdzenie uzyskania kredytu w banku. Podpisanie ostatecznej umowy kupna danej działki wymaga wizyty w kancelarii notarialnej.

Wybór projektu domu optymalnego dla inwestora

Analiza projektu domu powinna zostać przeprowadzona pod kątem formalnym, jak i użytkowym. Co to oznacza? Przede wszystkim niezbędne jest uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP bądź dedykowanych dla danej działki zapisów WZ. Równie istotna okazuje się mapa zasadnicza, która uwzględnia dokładne wymiary parceli, układ dróg oraz sąsiedztwo miejsca tejże inwestycji. Rzadko który inwestor jest w stanie samodzielnie w pełni precyzyjnie dokonać analizy oraz interpretacji dokumentów urzędowych, a to przecież podstawa.

projekt na budowie

Jednocześnie należy dopasować projekt do własnych wymagań i potrzeb, a jest to możliwe nie tylko w przypadku projektu sporządzonego na indywidualne zamówienie, ale i dla projektów gotowych. Doradca budowlany ma umiejętność przełożenia założeń projektowych na konkretną realizację, więc może zasugerować, jakie rozwiązania mogą okazać się korzystniejsze.

Wybór sposobu finansowania inwestycji

Ostateczny kosztorys inwestycji zależy od kilku elementów. Osoba nieobeznana w kwestii technik pracy czy metod realizacji procesu budowy może mieć problemy z dokładnymi szacunkami. Wszelkie nieprawidłowości w tym aspekcie skutkują tym, że trudno sfinalizować inwestycję. Doradca budowlany pomoże sporządzić bardzo precyzyjny kosztorys inwestorski, poszukać zarazem oszczędności, a także wybrać najskuteczniejszy i najkorzystniejszy w konkretnym przypadku sposób pracy.

Warto też pamiętać, że w procesie finansowania inwestycji z kredytu bankowego niezbędny jest operat szacunkowy i tutaj również konieczna będzie pomoc fachowca, czyli rzeczoznawcy.

Formalności przed rozpoczęciem budowy

Przede wszystkim należy poprosić geodetę o wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. Kolejny ważny krok to adaptacja projektu domu do konkretnej działki, czyli dostosowanie do lokalnych warunków terenu. Pozostaje też kwestia zgłoszenia budowy bądź uzyskania pozwolenia. To ostatnie nie jest wprawdzie konieczne w świetle nowych przepisów, jednak są sytuacje, kiedy po prostu bardziej się opłaca – doradca budowlany może zatem sugerować optymalne rozwiązanie. Co więcej, pozwolenie na budowę jest konieczne w kilku przypadkach np. przy budowie basenu lub oczka wodnego o powierzchni zabudowy powyżej 50 m2 – jeżeli inwestycja zawiera taki element, trzeba go uwzględnić w dokumentacji i formalnościach do spełnienia.

Wybór ekipy wykonawczej, kierownika budowy oraz zakup materiałów budowlanych

Proces szukania firmy wykonawczej powinien uwzględniać zarówno kompetencje danej ekipie w zakresie wybranej technologii budowy, jak i oczywiście weryfikację kosztorysów ofertowych. Doradztwo budowlane pozwoli ponownie oszczędzić sporo czasu inwestorowi, a przede wszystkim dokonać optymalnego wyboru. Ważne również, aby podpisać umowę z kierownikiem budowy, gwarantującą możliwość zmiany osoby w trakcie realizacji projektu. Taka furtka czasami się przydaje, tym bardziej że zazwyczaj to ekipa wykonawcza poleca kierownika.

Kolejna kwestia dotyczy doboru odpowiednich materiałów budowlanych w kontekście konkretnej technologii budowy, ale także korzystniejszego systemu budowy. To wymaga dużej kontroli kosztów inwestycyjnych i skrupulatnej weryfikacji kosztorysów. Trzeba też zwrócić uwagę na jakość materiałów, a przede wszystkim ich parametry użytkowe.

Realizacja projektu

Doradztwo budowlane obejmuje ponadto koordynację nad wszelkimi pracami na placu budowy, wraz z powiadomieniem właściwego urzędu na zakończeniu prac.

Doradztwo budowlane – dlaczego się opłaca?

Oczywiście doradztwo budowlane oznacza dodatkowe koszty, które musi ponieść inwestor. Jednak osoba doradcy budowlanego pozwoli zaoszczędzić mnóstwo cennego czasu i paradoksalnie… nawet pieniędzy, a to dzięki wybraniu optymalnych rozwiązań pod kątem finansowym. To bardzo wygodne i korzystne rozwiązanie dla wszystkich, którzy planują jakąś inwestycję budowlaną. Doradca budowlany daje wsparcie na każdym etapie inwestycji – nie ma jednak przeszkód, aby z jego wiedzy i doświadczenia skorzystać wyłącznie na jednym z etapów np. do opracowania kosztorysu.