architekt podpisuje dokumenty

Wzniesienie własnego domu to jedno z najpoważniejszych przedsięwzięć w życiu inwestora. Jakie formalności musisz wypełnić, aby Twoja inwestycja budowlana była zgodna z prawem?

O budowie domu słów kilka

Planujesz budowę domu? Jak zacząć ją, aby był nie łamała ona aktualnie obowiązujących przepisów? Przede wszystkim będziesz potrzebować projekt budowlany oraz odpowiednią działkę, której wielkość umożliwi zlokalizowanie wybranego budynku mieszkalnego. Obecnie inwestorzy mogą zdecydować się na jedną z dwóch formalnych dróg – uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych. Możliwość skorzystania z drugiej, znacznie szybszej i nieco prostszej opcji jest jednak ściśle związana z doborem projektu budowlanego spełniającego określone kryteria. Prócz zakupu terenu oraz planu architektonicznego, musisz zgromadzić także szereg różnego rodzaju dokumentów. Jeśli po przeczytaniu poniższego tekstu nadal będziesz obawiać się, że nie podołasz samodzielnie niezbędnym formalnościom przed rozpoczęciem budowy domu – skorzystaj z pomocy doświadczonych specjalistów.

 

Jak zacząć budowę domu? Formalności w 2023 roku

Jeżeli chcesz urzeczywistnić swoje marzenia o własnym domu z ogródkiem, powinieneś dowiedzieć się, od czego zacząć budowę. Każdy inwestor musi bowiem dostosować się do określonych procedur oraz przygotować się na odwiedzenie przynajmniej kilku urzędów przez faktycznym rozpoczęciem prac. W ostatnich latach miały miejsce pewne zmiany obejmujące formalności przed zainaugurowaniem realizacji projektu budowlanego. Z tego względu należy bazować wyłącznie na najnowszych i potwierdzonych informacjach w tym zakresie. Gdzie ich szukać? Pomocne będzie między innymi Prawo budowlane oraz Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Od czego zacząć budowę domu?

 

Wybór działki budowlanej

Pierwszym etapem czekającym inwestora przed budową domu jest zakup odpowiedniej działki. Część osób dostaje ją w spadku bądź darowiźnie; większość jednak musi wybrać i nabyć nieruchomość gruntową dobraną do własnych potrzeb i możliwości finansowych. Jak podjąć idealną decyzję? Niektórzy najpierw kupują działkę budowlaną, a następnie dopasowują do niej projekt domu. Inni natomiast na początku poszukują wymarzonej koncepcji architektonicznej, dopiero w kolejnym kroku rozglądając się za odpowiednim terenem.

Bez względu na wybrany sposób działania, musisz pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Przede wszystkim dostosuj wielkość działki do planowanego metrażu budynku. Nie może być ona zbyt mała, a jej wymiary muszą umożliwiać zlokalizowanie obiektu z zachowaniem wymaganych przez prawo odległości. Zwróć uwagę na jej położenie względem stron świata, dostęp do drogi dojazdowej czy niezbędnych mediów. Przeanalizuj również jej kształt czy sąsiedztwo, które będą bezpośrednio wpływać na możliwość zabudowy oraz Twoje późniejsze zadowolenie z eksploatacji domu.

działka pod budowę domu

 

Wybierz najlepszą działkę pod budowę.

Uzyskanie dokumentów z MPZP lub WZ

Jeszcze przed zakupem działki powinieneś zapoznać się z uchwałą, jaką jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. To akt prawa, w którym znajdziesz wiele ważnych wytycznych, dotyczących przeznaczenia i możliwości zabudowania wybranego terenu. Dowiesz się z niego, jaką szerokość, wysokość bądź liczbę kondygnacji może posiadać nowo powstający obiekt mieszkalny. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera informacje dotyczące kształtu i kąta nachylenia dachu, a nierzadko nawet kolorystyki budynku. Co więcej, w tym akcie prawa miejscowego określone będą linie zabudowy, wskazujące dokładną dozwoloną lokalizację obiektu.

Aby uzyskać wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, powinieneś złożyć wizytę w lokalnym urzędzie miasta lub gminy. Po wypełnieniu stosownego wniosku oraz uiszczeniu opłaty skarbowej, powinieneś otrzymać kopie z planu miejscowego w terminie od 2 do 7 dni.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie został uchwalony w Twojej gminie? W takiej sytuacji musisz wystąpić o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Określa ona możliwość i zasady wznoszenia obiektu budowlanego na działce, która nie została objęta planem miejscowym. Pamiętaj jednak, że czas oczekiwania na taki dokument może wynosić nawet do 6 miesięcy. Wniosek o Warunki Zabudowy jest także znacznie bardziej rozbudowany, a od osób nie będących właścicielem lub użytkiem wieczystym gruntu pobierana jest opłata w wysokości 598 złotych za wydanie wspomnianej decyzji.

 

Zamówienie mapy do celów projektowych

Od czego zacząć budowę domu? Z pewnością od zamówienia mapy do celów projektowych, którą wykona dla Ciebie wybrany geodeta. Stanowi ona bowiem ważny załącznik do całej dokumentacji, na którym zostanie opracowany projekt zagospodarowania działki. Jest przygotowywana przez uprawnionego geodetę w oparciu o mapę zasadniczą, dając projektantowi pełną wiedzę na temat właściwości terenu.

Jak powstaje mapa do celów projektowych? Geodeta pozyskuje odpłatne materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Następnie dokonuje pomiarów na terenie działki oraz w jej otoczeniu, na bazie których opracowuje zamówioną mapę. Czas oczekiwania na taki dokument oscyluje w granicach od 3 tygodni do nawet 2 miesięcy.

 

Zakup projektu domu

W czasie, gdy geodeta przygotowuje mapę do celów projektowych, powinieneś zacząć przeglądać oferowane w sprzedaży gotowe plany architektoniczne. Takie koncepcje są atrakcyjne cenowo oraz dostępne niemal od ręki, zaspokajając potrzeby większości współczesnych inwestorów. Jeżeli żadne z rozwiązań nie przypadnie Ci do gustu, możesz wybrać indywidualny projekt domu przygotowywany na zamówienie. Będzie on zazwyczaj nieco droższy, a czas oczekiwania na jego stworzenie może sięgać nawet kilku lub kilkunastu miesięcy. Zarazem taki plan jest perfekcyjnie dostosowany do potrzeb przyszłych mieszkańców, wyróżniając się także oryginalnym wyglądem i niepowtarzalnym charakterem.

Projekt budowlany tworzą:

 • projekt architektoniczno-budowlany, złożony z dwóch części: rysunkowej i opisowej. W pierwszej z nich znajdują się rzuty wszystkich kondygnacji i dachu, przekroje i elewacje. W drugiej natomiast umieszczono szczegółowe informacje na temat technologii budowy domu oraz zastosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.
 • projekt zagospodarowania terenu, przygotowany na mapie do celów projektowych. Zawiera on obrys obiektów zlokalizowanych na działce, wjazd na nią oraz komunikację wokół budynku. Określa także schemat sieci uzbrojenia, miejsce składowania odpadów czy układ zieleni.

Wybierając gotową koncepcję, przed rozpoczęciem budowy nie zapomnij o wykonaniu adaptacji projektu. Zleć ją uprawnionemu architektowi, który dopasuje właściwości budynku do konkretnej działki, a w razie potrzeby – dokona także pewnych modyfikacji zgodnie z życzeniami inwestora.

 

dom mieszkalny na planach architekta

Kup wymarzony projekt domu.

 

Wystąpienie o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót

Interesuje Cię budowa domu? Od czego zacząć? Dokumenty, jakie będą niezbędne do przeprowadzenia formalności wymieniliśmy powyżej. Gdy skompletujesz całą wymaganą dokumentację, możesz odwiedzić organ administracji architektoniczno-budowlanej. Aby złożyć wniosek i uzyskać pozwolenie na budowę, powinieneś przygotować:

 • trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki lub terenu, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami,
 • w przypadku działek nie objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – decyzję o Warunkach Zabudowy,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania działką na cele budowlane,
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do działki,
 • zaświadczenie projektantów o przynależności do regionalnych izb branżowych,
 • ewentualne opinie i pozwolenia, jeśli inwestycja ma być realizowana na terenie objętym ochroną konserwatorską lub ochroną przyrody.

Jeśli zdecydowałeś się na budowę domu jednorodzinnego na podstawie zgłoszenia, do urzędu powinieneś dostarczyć:

 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • zaświadczenie projektanta potwierdzające odpowiednie uprawnienia do projektowania domów,
 • szkice i rysunki obrazujące planowaną inwestycję,
 • decyzję o Warunkach Zabudowy w przypadku braku MPZP,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za kierowanie budową,
 • oświadczenie o kompletności dokumentów,
 • oświadczenie, że inwestycja jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Przygotowanie dziennika i zgłoszenie rozpoczęcia budowy

Jak zacząć budowę domu? Formalności związane z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem zamiaru prowadzenia robót już za Tobą? W takiej sytuacji tylko kilka prostych kroków dzieli Cię od możliwości zainaugurowania prac. Na tym etapie powinieneś złożyć zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy domu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Taki dokument musi zawierać pozwolenie lub zgłoszenie, dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy bądź inwestora – zależnie od obranej drogi formalnej. Zawiadomienia dokonaj co najmniej 7 dni przed faktycznym rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

Przygotuj także dziennik budowy. To jeden z najważniejszych dokumentów, w którym opisany zostanie cały przebieg procesu budowlanego. Wpisy dokonywane przez kierownika budowy będą uwzględniać nie tylko tok prac, ale również inne ewentualne zdarzenia mające wpływ na inwestycję. Załączenie kopii dziennika do dokumentacji powykonawczej jest niezbędne w celu zgodnego z prawem zawiadomienia o zakończeniu budowy domu. Pamiętaj jednak, że w przypadku przedsięwzięcia realizowanego na podstawie zgłoszenia – nie musisz prowadzić dziennika budowy ani nawet zatrudniać wyspecjalizowanego kierownika budowy.

 

Od czego zacząć budowę domu? Poproś o pomoc specjalistę!

W Twojej głowie coraz częściej pojawia się myśl o budowie domu? Od czego zacząć, jakie dokumenty przygotować, do jakich urzędów się udać? Jeśli obawiasz się, że nie podołasz formalnościom – skorzystaj ze wsparcia profesjonalistów. W naszym biurze projektowym Zarzycki Konstrukcje oferujemy kompleksową obsługę budowy domu, służąc radą i pomocą na wszystkich jej etapach. Przygotowujemy niezbędny projekt budowlany wraz z załącznikami, a na życzenie inwestora – także reprezentujemy go przed urzędami, wyręczając w całym procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamiaru jej prowadzenia.

 

architekci nad planem

 

Nie bój się poprosić o pomoc specjalistów! 

 

Wraz z bliskimi podjęliście decyzję o budowie domu. Od czego zacząć formalności? Z pewnością od uzbrojenia się w sporą porcję cierpliwości oraz czasu. Cała procedura przed rozpoczęciem prac potrafi bowiem trwać nawet kilka miesięcy, wymagając wizyt w urzędach i pozyskania wielu różnorodnych dokumentów. Z każdym krokiem będzie Cię ona jednak przybliżać do przeprowadzki do wymarzonego domu, który zapewni optymalny komfort i funkcjonalność przez wiele kolejnych lat.