Podczas budowy czy to domu jednorodzinnego we Wrocławiu, czy hali magazynowej w okolicach Wrocławia dobry nadzór budowlany jest konieczny. Jest on niezbędny nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy, ale też ze względów bezpieczeństwa.

Jeżeli planujesz budowę to musisz wiedzieć, że nadzór budowlany będzie konieczny. I nie ma tu znaczenia, czy budujesz niewielki domek jednorodzinny dla rodziny. Ba! Nawet jeśli chcesz wiele prac wykonać sam, a nie zatrudniać do tego celu liczne ekipy budowlane, to musisz zadbać o właściwy nadzór budowlany.

Nadzór budowlany

Gdy planujesz budowę większe obiektu – na przykład hali, magazynu, chlewni, siedziby firmy – wówczas nadzór budowlany to także konieczność. Powinieneś szczególnie zwrócić uwagę na to, aby nadzorem budowlanym zajął się ktoś, kto zadba o rzetelne wykonanie inwestycji.

Nadzór budowlany – Wrocław

Firmę Zarzycki Konstrukcje Budowlane we Wrocławiu od 2006 roku prowadzi Rafał Zarzycki. Początkowo była to jednoosobowa działalność gospodarcza. Obecnie w Zarzycki Konstrukcje Budowlane pracuje zespół specjalistów, którzy zajmują się nie tylko projektowaniem, ale też prowadzeniem nadzorów budowlanych.

Firma Zarzycki Konstrukcje Budowlane zajmuje się nadzorem budowlanym głównie na terenie Wrocławia i okolic, ale też w całym województwie dolnośląskim.

Rozbudowy hurtowni spożywczej Spółdzielni Obrotu Towarowego we Wrocławiu.

Nadzór budowlany – zakres

Zakres nadzoru budowlanego, prowadzonego przez firmę Zarzycki Konstrukcje Budowlane we Wrocławiu dotyczy kontroli. To oczywiste. Ale co jest kontrolowane w ramach nadzoru budowlanego?

Kontrola podczas nadzoru budowlanego dotyczy tego, czy:

  • rozwiązania architektoniczno-budowlane są zgodne z przepisami, normami budowlanymi i wiedzą techniczną,
  • zagospodarowanie terenu jest zgodne z istniejącymi planami,
  • a także czy zagospodarowanie terenu jest zgodne z wymogami, dotyczącymi ochrony środowiska,
  • przestrzegane są obowiązujące normy i przepisy,
  • na terenie budowy zachowane są zasady bezpieczeństwa, dotyczące życia i zdrowia ludzi oraz ochrony mienia.

Nadzór budowlany – od projektu po plac budowy

Dobry nadzór zaczyna się już na etapie projektu. Dlatego szczególnie w przypadku dużych inwestycji – takich jak konstrukcje metalowe, budynki wielobranżowe – konieczny jest wybór biura projektowe, które przygotuje ciekawy i jednocześnie dobry projekt. A jednocześnie zajmie się nadzorem budowlanym. Tak właśnie jest w firmie Zarzycki Konstrukcje Budowlane we Wrocławiu.

Prowadzenie nadzoru budowlanego polega na ogromnej dbałości o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy oraz przyszłych użytkowników budynku. Dlatego w ramach nadzoru inspektor sprawdza wszystkie elementy i etapy inwestycji. Pracę zaczyna już w czasie projektowania. Następnie sprawdza, czy do realizacji inwestycji zostały zgromadzone wszystkie niezbędne dokumenty.

Inspektor w ramach nadzoru budowlanego dokładnie kontroluje też przebieg prac budowlanych i wykończeniowych. Dużo uwagi poświęca także odbiorowi budynku.

Budowa tłoczni oleju rzepakowego w Żórawinie niedaleko Wrocławia.

Nadzór budowlany – inwestycje we Wrocławiu i okolicy

Firma Zarzycki Konstrukcje Budowlane we Wrocławiu zajmuje się prowadzeniem różnego typu nadzorów nad inwestycjami.

Nadzór – STO we Wrocławiu

Podczas rozbudowy hurtowni spożywczej, należącej do Spółdzielni Obrotu Towarowego we Wrocławiu, przedstawiciele firmy Zarzycki Konstrukcje Budowlane zajmowali się nadzorem nad inwestycją. Pełnili funkcję kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Warto zaznaczyć, że biuro prowadzone przez Rafała Zarzyckiego przygotowało wcześniej projekty konstrukcyjno-budowlane rozbudowy hurtowni.

Nadzór – tłocznia oleju w Żórawinie niedaleko Wrocławia

Biuro projektowe Zarzycki Konstrukcje Budowlane opracowało dla firmy Wilmar kompletny projekt konstrukcyjno – budowlany. Dotyczył on tłoczni oleju rzepakowego w Żórawinie (powiat wrocławski). Projekt obejmował obliczenia statyczne oraz projekty: budowlany, wykonawczy i warsztatowy. Podczas realizacji inwestycji przedstawiciele biura projektowego zajmowali się nadzorem autorskim oraz pełnili rolę inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nagrodzona inwestycja – hala firmy Schilsner we Wrocławiu.

Nadzór – hala Schilsner we Wrocławiu

Inwestycja firmy Schilsner we Wrocławiu zakończyła się dla biura projektowego Zarzycki Konstrukcje Budowlane otrzymaniem prestiżowej nagrody. Pracownicy naszej firmy opracowali projekt konstrukcyjno – budowlany oraz koncepcję architektoniczną hali produkcyjno – magazynowej wraz z biurem i pomieszczeniami socjalnymi. Następnie zajęli się zarządzaniem i kierowaniem budową oraz pełnili funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego. Budynek został nagrodzony w konkursie Dolnośląska Budowa Roku 2015. Zaś koordynator inspektorów nadzoru został wyróżniony w konkursie Inżynier Roku, organizowanego przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.